Företag 1

Skriv ditt motto här.

Elisabeth Wiklund

Boda 202

871 95 Härnösand

 

Mobil: 070-320 99 00

Hemtelefon: 0611-401 35

mailto: info@bodagard.com

Boda 202                               871 92  Härnösand  

Boda Gård ligger två mil väster om Härnösand mot Viksjö.

Sundsvall                                         Följ skylt mot Haparanda fortsätt 40.5 km till Härnösand

Härnösand Statoil                       Kör höger sedan direkt vänster fortsätt 17.0 km

 

Kör vänster Boda, Stigsjö IP fortsätt 1,5 km

 

Boda Gård—Vitt hus, grått staket med vita grindar

Rektangel med rundade hörn:         Boda Gård

Skriv ditt motto här.

Rektangel med rundade hörn:         Boda Gård

Ett alternativ till hotell

Karta

Boda 202

871 92  Härnösand

Textruta: Här är Boda